Dla wielu rodziców uzyskanie miejsca dla swojego dziecka w państwowym żłobku jest niemożliwe. W związku z tym tak wielka popularnością cieszą się żłobki prywatne, tak zwane kluby malucha. W niewielkich grupach panie opiekunki troszczą się o najmłodsze dzieci, zapewniając im jednocześnie doskonałą zabawę w pomieszczeniu i na dworze, jak i naukę na wielu obszarach. Stymuluje się tutaj rozwój dziecka w wielu kierunkach. Nauka organizowana jest wyłącznie poprzez zabawę. Ze względu na to, że wiek przedszkolno-żłobkowy oraz przedszkolny charakteryzuje się silną potrzebą poznawania świata, kluby malucha starają się jak najbardziej umożliwiać dzieciom doświadczać otaczającej rzeczywistości. To tutaj dzieci uczą się wzajemnej akceptacji i tolerancji. Wprowadzanie maluszków w życie odbywa się za pomocą odpowiednich metod pracy – bardzo popularną jest tutaj bajkoterapia. Szczególnie w tym okresie stymuluje się również rozwój kreatywności i twórczych zdolności. Taki cel ma każdy dobry żłobek w Warszawie. Łódź, Kraków czy Włocławek – nie istotne jest, w jakim miejscu Polski znajduje się klubik, dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój to priorytet. Wprowadza się też już na tym etapie zajęcia logopedyczne połączone z zabawą oraz zajęcia rytmiczno-ruchowe i muzyczno-ruchowe – w tym korekcyjne, zajęcia relaksacyjne – szczególnie istotne u dzieci nadpobudliwych i nerwowych. Dziecko uczęszczające do tego typu placówki wykazuje dużo wyższe zainteresowanie różnymi dziecinami życia, aniżeli dziecko wychowywane w domu.