Klub malucha to nowa forma instytucji opiekuńczo-wychowawczej, która pojawiła się na rynku oświatowym. W dobie braku miejsca w przedszkolach, zarówno państwowych, jak i prywatnych, oddanie dziecka do klubu malucha staje się jedynym wyjściem dla rodziców chcących wrócić do pracy po urlopach wychowawczych. Organizacja klubu malucha opiera się na podobnych filarach, co w przypadku zwykłego przedszkola: dzieci uczą się według ustalonego programu, z nauczycielami, którzy ukończyli studia z zakresu wychowania przedszkolnego. Jest czas na zabawę, naukę, jedzenie oraz odpoczynek. O ile trafi się na rozsądnego nauczyciela, o tyle dzieci, które ukończyły klub malucha będą posiadały takie same umiejętności jak te, które uczęszczały do przedszkola. Jedynym minusem jest to, że kluby dziecka otwierane są na zaledwie kilka godzin, co często pozwala rodzicowi na częściowy powrót do pracy. Wysoki jest także koszt posłania dziecka do placówek, jakimi są żłobki. Warszawa jednakże posiada kilkanaście takich placówek i wciąż otwierane są nowe, dlatego ceny takich miejsc spadają i stają się w stosunku do siebie konkurencyjne. Kadrze zależy na dbaniu o rozwój dzieci, dlatego przeprowadzane są nie tylko zajęcia edukacyjne według ustalonego programu, lecz również szereg innych kształcących umiejętności i wprowadzających nowe pojęcia lekcji.